Ella Vogelaar

¨Dit initiatief stimuleert dus echt het lezen van kinderen. En we weten
allemaal dat heel veel kinderen met een taal achterstand naar de
basisschool gaan omdat ze onvoldoende van huis uit worden
gestimuleerd om te lezen. En met zo een boekje en de brandweer
erbij wordt het op deze manier ontzettend spannend gemaakt en
proberen je dus kinderen te stimuleren om wel lezen leuk te
vinden en om dat ook te gaan doen. Dus dat heeft echt wel te
maken met zorgen dat talenten van kinderen ontwikkelt worden.
En als bewoners zo iets dan zelf bedenken vindt ik dit echt een
pracht voorbeeld van waar het om gaat in de wijk aanpak.¨
¨Ella Vogelaar¨