Dat kinderen slecht lezen in mijn wijk zat me dwars. Want dat heeft een directe invloed op de samenleving. Het project van Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek is voortgekomen uit die gedachte. Het begon er mee om juist de jonge kinderen in mijn wijk aan het lezen te krijgen. Ook de nieuwkomers en hun ouders. Geweldig als je dat dan ook bereiken kan. De kinderen worden zelfbewust en trots wanneer ze een verhaal lezen met zichzelf in de hoofdrol. Alle kinderen die het boek kregen waren blij verrast en verbaasd dat hun naam met hun vrienden in hun eigen boek voorkomt. Iedere keer is het een feest om die verbazing te zien. Ook dat er zoveel mensen achter dit project staan maakt dat ik er mee doorga. Ongelooflijk dat scholen zich door heel het land nog steeds aanmelden en de scholen die al meegedaan hebben het volgende jaar weer willen meedoen. Als ik zie hoe dit project in de afgelopen 10 jaar in een behoefte voorziet, kan ik er moeilijk mee op houden. En ook die blije gezichtjes van de kinderen kan ik niet meer missen.

Mevrouw Ge Ruijfrok
Bedenker en initiatiefnemer, tevens  penningmeester Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek

Mevrouw Ruijfrok heeft in 2011 een koninklijke onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje- Nassau voor haar inzet voor de buurt.

Als geintereseerde bezoeker op de vrijwilligersbeurs van 2010 in Amsterdam liep ik voorbij de stand van Ge van stichting Ieder Kind Een Eigen Boek toen ik plotseling hoorde: ¨Die moeten we hebben!¨ Nieuwsgierig liep ik naar de stand. Aldaar kwam ik te weten waar de stichting ¨Ieder Kind Een Eigen Boek¨ voor staat. Er was een vrijwilliger nodig die de belangrijke rol van Meneer Nog Een-Keer uit het milieuboek ¨Schoon en Groen Samen Doen¨ op scholen wilde gaan vervullen. Ik moest erover nadenken. Ik was zeer welkom om als vrijwilliger mee te gaan doen. Meneer Nog Een-Keer in zijn groene pak zorgt voor uitleg aan de kinderen waarom het milieu zo belangrijk is voor hen en voor ons allemaal. Heel praktisch gaat hij bij de uitreiking van het milieuboek met de kinderen afval rond de school prikken om zo samen te zorgen voor een schone en veilige omgeving. Het is altijd weer een feest om dat samen met de kinderen te doen. Als Meneer Nog Een-Keer heb ik sinds 2010 tot nu mij steeds weer met veel plezier kunnen  inzetten voor dit project. Wijlen groot schrijver Hella S. Hasse zei ooit: ¨Van alle menselijke verworvenheden is het lezen het belangrijkste!¨ Lezen is voor elke volwassene belangrijk voor je eigen ontwikkeling. Maar voor kinderen is het nog belangrijker! Lezen helpt kinderen op meerdere gebiieden zichzelf te ontwikkelen. Het verlangen naar kennis is alle mensen aangeboren. Ik ben ervan overtuigd dat alle kinderen via boeken en lezen helpen hun innerlijke wereld van kennis en wijsheid te vergroten. Ik eindig met een citaat van Oscar Wilde: ¨De beste manier kinderen goed te maken is door ze gelukkig te maken¨. Ik hoop oprecht dat wij met zijn allen precies dat zullen waar maken!

Lesly Reiziger, Meneer Nog Een Keer, tevens voorzitter van de stichting.

Op een morgen in 2008 belde Ge van onze bewonerscommissie mij op: ¨Syam, goede morgen. Ik heb een idee. de kinderen uit de buurt kunnen amper lezen of hebben zelfs geen boeken om thuis te lezen. Ik had gedacht om boeken te geven aan de kinderen kinderen in de buurt. Een boek met hun eigen naam erin¨¨  Ik vond dat een briljant idee om te doen. Zo ontstond het eerste boekje.  Toen benaderde we de scholen in de buurt. De scholen deden ook mee en dat was van groot belang. Het was telkens weer een geslaagde uitreiking met blije gezichten van de leerlingen. Daarna benaderde we scholen in het hele land. Het waren er veel. Van stadskanaal tot Limburg kregen kinderen hun eigen brandweerboek.  Steeds weer kwamen de brandweermannen met hun brandweerwagen om de boeken aan de kinderen te geven. De leerlingen waren zeer enthousiast en blij. Ook de leerkrachten waren zeer verrast en vroegen of we volgend jaar weer konden komen. Het waren altijd heel succesvolle uitreikingen geweest in Nederland. In 2012 benaderde ik zelfs scholen in Suriname. Dat waren 2 scholen Domburg en Commissaris Simonspolder met in totaal 250 leerlingen. Ook dat waren succesvolle uitreikingen. Ik ben heel trots op wat we hebben bereikt.

Syam Wongsosemito,
bestuurslid secretaris / penningmeester Stichting Ieder Kind Een Eigen Boek.