Tien procent van de volwassenen is analfabeet

Niet kunnen lezen leidt voor deze volwassenen
tot isolement, schulden problematiek, werkeloosheid,
verslaving, verwaarlozing, agressie, mishandeling.
Allemaal zaken die de neerwaartse spiraal van falen
in onze maatschappij in stand houden.