Tien procent van de volwassenen is analfabeet

Niet kunnen lezen leidt voor deze volwassenen
tot isolement, schulden problematiek, werkeloosheid,
verslaving, verwaarlozing, agressie, mishandeling.
Allemaal zaken die de neerwaartse spiraal van falen
in onze maatschappij in stand houden.

1 op de 10 Nederlandse kinderen
kan niet lezen


Tien procent van de Nederlandse kinderen van 8
jaar kan niet lezen. Deze kinderen lopen daardoor
een leerachterstand op die ze nooit meer inhalen.
Deze kinderen komen daardoor al vroeg in hun
leven in een neerwaartse spiraal van falen terecht.

15% van de jongeren is
functioneel analfabeet

Een jongere die niet kan lezen is functioneel
gehandicapt. Een leeshandicap vergroot het
risico op schoolverzuim, het vroegtijdig verlaten
van school, jeugd criminaliteit, mishandeling
en tiener zwangerschappen. Allemaal zaken
die de
neerwaartse spiraal van falen in stand
houden.

Ieder Kind een Eigen Boek investeert in de geletterdheid van zeer jonge kinderen en dat loont: investeert u mee?

Geletterdheid beïnvloedt het dagelijks
leven van iedereen. Door samen met Ieder Kind een Eigen Boek vroegtijdig te investeren in de leesvaardigheid van zeer jonge kinderen vergroot u de ontwikkeling- en ontplooiingskansen van die jonge kinderen. Steun stichting Ieder Kind een Eigen Boek in haar missie door nu een kind kosteloos een eigen leesboek te geven.