Ruijfrok van Stichting leder Kind een eigen Boek bij AT5

 

'Van elke boekuitreiking maken we een feestje'

STAD Het zal je maar gebeuren dat je als kind uit groep 3 of 4 van de basisschool zo maar een boek krijgt waarin je zelf de hoofdrol speelt. Dat is inmiddels zo'n 50.000 kinderen overkomen door Stichting 'Ieder kind een eigen boek; 'En blij dat ze zijn als ze het in handen krijgen; zegt initiatiefneemster van de stichting Gé Ruijfrok.

Het begon zo'n tien jaar geleden. Ruijfrok zit in de bewonerscommissie van Woningcorporatie Ymere. 'De gebiedsmanager van destijds vroeg of ik niet een leuk project wist voor de Betere Buurt Prijs. Het mocht geen barbecue of straatfeest zijn', vertelt ze. Op elk idee kon worden gestemd, maar haar plan haalde het niet.

`Ymere was echt onder de indruk van het plan. Dus we hebben het eerst voor zes scholen in Gein (wijk in Zuidoost, red.) gedaan.' Het project is tweeledig. Kinderen die net met lezen zijn begonnen krijgen een eigen boek omdat ze thuis niet of weinig lezen.

'Veel kinderen hebben geen boeken thuis net als een kleurboek of pennen. Dat komt niet voort uit armoede, want ze hebben wel Nikes aan en hebben een PlayStation. Veel van hen hebben een leesachterstand', weet Ruijfrok.- Dat is dan ook de motivatie van de stichting om iets aan die achterstand te doen. Inmiddels hebben alle woningcorporaties gesponsord.

De vijf boekjes die inmiddels zijn uitgegeven hebben elk een thema; brand, Gezond zijn is fijn, de Super Sporter, Schoon en Groen Samen Doen en de politie.

Wanneer een klas een boekje krijgt, wordt er altijd een feestje van gemaakt. Naar gelang het thema van het boekje komt de brandweer, politie of ambulancepersoneel mee om uitleg te geven. 'Kinderen vinden het fantastisch om een ambulance van binnen te mogen bekijken.

We hebben 'de koningin van het afval' die laat zien wat voor een mooie dingen je kunt maken van afval. De afdeling Reiniging komt met een vuilniswagen langs en de kinderen mogen niet Meneer Nog een Keer zwerfvuil prikken. De brandweer geeft een lesje brandpreventie en er mag met de brandweerspuit worden gespoten. Op die manier zorg je ervoor dat kinderen respect krijgen voor hulpverleners, het milieu en zo meer. Daarnaast creëer je ook meer cohesie in een buurtbewoners, scholen, bedrijven en de gemeente.'

Tijdens de afgelopen Koningsspelen nog zijn er 600 boekjes uitgedeeld met sport als thema. De boekjes worden gratis uitgedeeld en dat is mogelijk door sponsoring en subsidie van fondsen. Elvira Sweet kreeg, in haar functie van stadsdeelvoorzitter, ooit de eer ,om het eerste boekje uit te delen aan basisschool De Knotwilg samen met de brandweer. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan droeg de stichting en Gé Ruijfrok ook een warm hart toe en spoorde haar aan door te gaan ook al is het een druppel op de gloeiende plaat.

Iets dat ooit als klein project is begonnen in Gein, overschrijdt nu de gemeentegrens van Amsterdam. De stichting heeft meer dan 30 vaste vrijwilligers in Amsterdam en _ nog eens 25 daarbuiten om er voor te zorgen dat ieder kind een eigen boek krijgt met zichzelf in de hoofdrol. 'Dat is heel veel werk. Het moet van top tot teen kloppen. We zijn behoorlijk perfectionistisch, we horen dan ook vaak dat het er heel professioneel uit ziet. We zijn inmiddels een geoliede machine', vertelt Ruijfrok.

Ondanks het feit dat ze heel slechtziend is, gaat ze naar elke uitreiking waar dan ook in het land. 'Mogen we het boekje houden', vragen de kinderen dan. En dan zeg ik: ja dat mag je houden. Dan zijn ze zo blij en trots. Een kind groeit in zelfvertrouwen omdat het de hoofdrol speelt in het boek. Het zorgt er voor dat ze trots zijn en erin geloven dat ze iets kunnen bereiken.' Gé Ruijfrok is inmiddels bekend als de vrouw van de boekjes. 'Dan kom ik 16 tot 18-jarigen tegen en roepen ze naar me dat ze de boekjes nog steeds hebben en ze ze nooit weg gooien. Dat is toch mooi.'

Ze is trots op de nominatie voor Amsterdammer van het jaar, maar: 'het is een waardering voor alle vrijwilligers van de stichting', besluit ze.