1 op de 10 Nederlandse kinderen
kan niet lezen


Tien procent van de Nederlandse kinderen van 8 jaar
kan niet lezen. Deze kinderen lopen daardoor een
leerachterstand op die ze nooit meer inhalen. Kinderen
komen daardoor al vroeg in hun leven in een neerwaartse
spiraal van falen terecht.

Daarnaast heeft ruim zestig procent van de gezinnen in
armoedewijken geen eigen kinderboek in huis. In deze
gezinnen is weinig aandacht voor lezen, voorlezen,
boeken en taalontwikkeling.

Ieder Kind een Eigen Boek investeert in de geletterdheid van zeer jonge kinderen en dat loont: investeert u mee?

Geletterdheid beïnvloedt het dagelijks
leven van iedereen. Door samen met Ieder Kind een Eigen Boek vroegtijdig te investeren in de leesvaardigheid van zeer jonge kinderen vergroot u de ontwikkeling- en ontplooiingskansen van die jonge kinderen. Steun stichting Ieder Kind een Eigen Boek in haar missie door nu een kind kosteloos een eigen leesboek te geven.

Steun Ieder Kind een Eigen Boek!